Efter några klick och några stunders ångest har nu beslut tagits om vad som ska få rumstera hemma framöver:

  • Perdomo Reserve #5 (mad.-figurado)
  • Carlos Torano Reserva Selecta – Torpedo
  • Saint Luis Rey Piramide #1 (nat.)
  • CAO Maduro – Rothschild
  • Consuegra – #9 (mad.)

Att vänta på paket är bland det bästa, och värsta, här i livet. Presenter… till mig! 🙂

Annonser