Neo Blogg har en lustifik iaktagelse runt debaklet kring Kuba satt i relation till regeringens FRA-förslag. Mer raljerande än analyserande men belyser hela situationen och lämnar ett självgott leende hos läsaren.

Kubanska myndigheter smygläser svensk post och orsakar diplomatisk kris. Detta samma vecka som statsministern hotar med politisk kris om svenska myndigheter inte tillåts göra detsamma.