• Den alltid läsvärde Oscar Swartz rapporterar från ett seminarie gällande personlig integritet i och med FRA-lagförslagets framläggande. Intressant sammanställning av framförande och uttalanden. Det som sätter sig kanske starkast är från Integritetsskyddskommitén:

Kommittén konstaterar också att förslaget om preventiv tvångsmedelsanvändning, i likhet med det till riksdagen överlämnade förslaget om utökad signalspaning, inte baseras på sådant grundligt utredningsarbete som tidigare har varit brukligt inför stora och principiellt viktiga reformer

  •  Copyriot berättar om Piratbyråns möte med Svenska Filminstitutet. Att man överhuvudtaget bjuder en så pass kontroversiell (men ändå så där kulturkramarhippt, ur ett ungdomligt perspektiv) organisation är lite av ett friskhetstecken i en annars så sjuk organisation. Imponerande.