• Keepers of the flame (som är en mycket sympatiskt recensionssida) har en intressant postning om en underhållande patentansökan. Vad som ter sig högst trivialt vid första anblick visar sig vara väldigt komplext. Det är, trots allt, ett cigarrmätarark!
  • Cigar Weekly presenterar en artikel om huruvida storlek verkligen har betydelse och om täckbladet verkligen sätter smak. Intressant och läsvärt (ignorera dock Stureplans-kortet på slutet, det liksom förstör hela artikeln…).