DN.se skriver att JO inte kritiserar tillslaget på ISPn PRQ förra året. Det hela blir mer intressant om man ögnar igenom Karin Rebas krönika, framför allt stycket där JO skriver:

”Det ligger utanför mitt uppdrag att ha synpunkter i fråga om . . . den rättsliga problematiken kring fildelning”

Men, påpekar Rebas:

… längre fram i resonemanget lyfter JO fram att den pågående förundersökningen är ”omfattande” och att brotten gäller ”betydande ekonomiska värden”. Det är mot den bakgrunden, det vill säga det påstådda brottets allvarliga art, som JO anser att polisen hade rätt att beslagta egendom ”i den omfattning som skedde”.

Alltså, ponera att man nu kommer fram till TPB inte kan dömas för brott. Vad sker då med JOs formulering och förutsattser? En liten konspiratorisk fågel viskar att det inte skulle gå att öht. frikänna de inblandade i denna härva med tanke på de komplikationer som uppstår.

Ironiskt dubbelt upp när man läser DNs papperstidning där man recenserar Bustah Rhymes framträdande på Berns. Enligt recensenten ska Bustah Rhymes sagt att man inte spelar om bland annat någon filmar framträdandet. Uhm, har inte hiphop-scenen gjort sig kända för att låna/sno/inspireras av andra? Ingen har sagt att verkligheten är logisk.

Uppdatering: IDG.se skriver intressant om ett faktum som inte framgår av DNs skriverier; företagen som drabbades var inte tillfrågade överhuvudtaget. Visst, det fyller kanske ingen direkt funktion att bedöma det rättmätiga i tillslaget genom att prata med de som drabbades post facto, men det skulle onekligen bidra till att grundmura utlåtandets riktighet. Nu framstår det mer som om JO frågat polisen om de dabbat sig och fått ett nekande svar.

Annonser