På Carlscoronas forum har en diskussion blossat upp kring tobakens inverkan på folkhälsan och vilka steg som staten kan/bör/inte bör ta för att skydda sin befolkning. Yours truly har varit inne en kort sväng i början men håller sig numera borta, tonen känns alltför hysterisk i vissa inlägg och nivån på informationen som ges är väl… inte alltid så relevant om vi säger så.

Vad jag inte riktigt kan köpa är argumentet ”folk får väl göra som man vill” och åberopandet av liberala tankeideal utan att ta hänsyn till de sekundära risker (omgivning) som de facto finns (att påstå att det inte är något problem är så infantilt att jag inte vet vad) samt de samhällsekonomiska aspekterna.

Utöver ovan nämnda debatt så glider man raskt över på ämnet ”pubar tvingas stänga ned” på Irland bl.a. på grund av rökförbudet. Återigen känns det som ett önsketänkande från tobaksvurmarnas del av planhalvan. Men men, ta och gå in och tar en titt, släng in en kommentar om ni har åsikter i ämnet, det tåls ju trots att debatteras.

Annonser